Música

Guitarra (llenguatge musical + instrument)

Dimecres de 10 a 11.30 h

Preu: 21 € (9 sessions)

 

Castanyoles (només 7 places)

Dijous de 16.30 a 17.30 h

Gratuït

Anuncis